Coba Måleteknikk AS har som målsetting å være en god leverandør av måletekniske produkter og tjenester.

For å sikre oss at du som kunde får riktig produkt med riktig kvalitet til riktig pris baserer vi oss på underleverandører og samarbeidspartnere. Dette er bedrifter og produkter vi har lang erfaring med.

Vår idè er at en leverandør med en fast produktportefølje vil søke å finne en løsning blant sine produkter uavhengig om det er den beste. Her vil vi søke å finne en løsning som er best for deg blant våre samarbeidspartnere.

Selv med denne grunnideen er vi representant for KULITE Semiconductor som er en leverandør av piezo resistive trykkgivere. Dette fordi KULITE har en grunnidè om at de skal designe sine givere etter dine krav og ikke at du må designe ditt produkt etter en bestemt trykkgiver.

Vi kan levere løsninger for måling av trykk, veiing, kraft, moment, avstand, posisjon, akselerasjon, vibrasjon, temperatur og strekklappmåling.

Til dette kan vi også levere forsterkere, dataloggere og programvare for presentasjon, behandling og lagring av måledata. Vi har også utleie av utstyr og kan utføre hele måleoppdraget hvor du som kunde får måledata på ønsket format.

Vi hjelper gjerne til med både store og små måleoppgaver. Vi har god erfaring innen strekklapp-måling, veiing, trykkmåling, moment måling og logging av måledata.

Har du spørsmål er du alltid velkommen til å ta kontakt:

Mvh/Best regards
Carl Odvar Hoel
Coba Måleteknikk AS
Tlf: +4797113200

Mail: carl@coba-mt.com

www.coba-mt.com