SENSORFORDELER

LEDER-LØS TEKNOLOGI: Funksjoner og tilhørende fordeler

1. Silikon-på-isolator (SOI)-sensorer – Ingen PN-overganger

  • Høy temperaturevne – Kontinuerlig drift på temperaturer opptil 1000°F (538°C).
  • Ufølsomhet til EMI – Enheter uten andre aktive elektroniske komponenter vil operere i et felt på 200 volt per meter.

2. Integrert sensor av monokrystallinsk silikon

  • Høy pålitelighet – Kalkulert MTBF på tre millioner (3 000 000) timer for selve sensoren.
  • Langvarig stabilitet – Langvarig drift på mindre enn én promille (0,1 %) per år.
  • Ingen hysterese

3. Leder-løse sensorer, elimineringen av gulledere og tilhørende mekaniske ledd

  • Høy toleranse for sjokk og vibrasjoner.
  • Høy temperaturevne.

4. Miniatyrisering

  • Liten størrelse og lav vekt – Sensorstørrelser fra 0,030 x 0,030 til 0,1 x 0,1 tomme legger til rette for pakker i ultra-miniatyr.
  • Lav følsomhet til effektene av vibrasjon og akselerasjon – Den svært lave massen til disse ultra-miniatyr-sanseelementene innebærer veldige høye naturlige frekvenser. Den lave massen gjør dem også mekanisk ufølsomme til sjokk og vibrasjoner frem til disse kommer opp i svært høye nivåer.
  • I tillegg har Kulite utviklet og patentert en ny sensor som fjerner effektene av ekstremt høy vibrasjon på utgangssignalet til transduseren.