INDUSTRIELL PROSESS

Transdusere for oljeindustrien

Kulites oljefylte, trykksensitive kapsler som er beskrevet i den tekniske seksjonen av denne nettsiden har blitt innpakket for bruk som komponentutstyr knyttet til oljebrønnlogging. Det er funnet i utstyr som er produsert av de mest kjente navnene innen dette feltet.

Kulite produserer transdusere for bruk i seismiske utforskningssystemer, brønnhode-kontroller, produktseparasjonssystemer og produktoverføringssystemer. Disse produktene består av Kulite-sensoren med en innebygget forsterker, med analog, digital eller frekvensutgang. Uavhengig av den spesifikke elektronikkmodulen som tas i bruk, er alle sertifisert som eksplosjonssikre av SIRA i Europa, av CSA i Canada og i USA.

Trykktransdusere for industriell prosesskontroll

Den underliggende teknologien til Kulites trykktransdusere er forklart i detalj i andre seksjoner på denne nettsiden. Visse spesifikke industrielle bruksområder er presentert andre steder i denne seksjonen. (Se Trykktransdusere for transportindustren og Trykktransduser for oljefeltindustrien). Alt som er presentert i disse seksjonene holder sine lovnader i feltet for industriell prosesskontroll. Dette er grunnen til at Kulite over de siste 2-3 årene har gjennomført vellykkede utskiftinger av eldre teknologiprodukter som hydrogenkompressorer i hydrokarbon-prosesseringsanlegg, industrielle kontroller og diagnostikk knyttet til dieselmotorer, industrielle gassturbinkontroller og pneumatiske bremsesystemer, i tillegg til de industrielle bruksområdene som er nevnt andre steder på nettsiden.