MARITIMT

Sensorer for maritim næring

Den samme teknologien som Kulite utviklet og raffinerte under for luftfartsindustrien, egfner seg også for å løse problemene som stilles av de harde omgivelsene ombord skip. Kulite produserer trykktransdusere som er fullt kompatible med flere ulike U.S. Navy trykktransduserspesifikasjoner. Disse transduserne har blitt fullstendig testet for slik kompatibilitet. Det har blitt skrevet, sendt inn og godkjent rapporter angående denne testingen.

Den fullsveisede, hermetisk forseglede, ventilerte trykktransdusermåleren til Kulite møter de strenge Navy-kravene med tanke på innhegning, spruteresistens, saltsprut og fuktighet. Den ekstremt lave massen til sensorhodet til silikonmembranen, gir en enhet med glimrende toleranse for sjokk og vibrasjon. Det samme kjennetegnet til Kulite-sensoren forklarer også den svært raske responsen. Stivheten til monokrystallinmaterialet gjør enheten ufølsom for endringer i helning.

Produksjonsteknikken som Kulite benytter med god kontroll på de geometriske forholdene i Wheatstone-broen, resulterer i en enhet med en kombinert lineæriet, hysterese og ikke-repeterbarhetsfeil på mindre enn 0,1 % av fullskala. Silikonsensoren har en ”uendelig” oppløsning. Det sørger for en analog utgang som endres proporsjonalt med den minste forandringen i systemtrykket.

Den ekstremt nøyaktige og stabile Kulite-sensoren, er kombinert med en elektronikk som inneholder en presisjonsspenning-referanse til Wheatstone-broen, hensiktsmessige signaltilstander (spenningsforsterking, spenning til nåværende konvertering eller frekvenskonvertering) og RFI/EMI-beskyttelse til transduser-kretsen.

I tillegg til transdusere for bruk ombord i skip, produserer Kulite også transdusere som er fullstendig nedsenkbare til 3000 meters dyp for undervannsbruk.

Systemer for motorkontroll

 • Turbin-inlet og lufttrykk til eksos
 • Pumper
 • Drivstoff, absolutt og trykkmåling
 • Differansetrykk på drivstoffilter
 • Differansetrykk på oljefilter
 • Rorkontroll
 • Oversvømmelsegjenkjenning

HVAC

 • Kompressorer
 • Kjøling
 • Differansetrykk på luftkanal og filter
 • Positivt lufttrykk i kabin
 • Barometrisk trykk

Hydrauliske og Pneumatiske systemer

 • Kompressorer
 • Pumper
 • Membran-dehydratorer

HVAC

 • Kompressorer
 • Kjøling
 • Differansetrykk på luftkanal og filter
 • Positivt lufttrykk i kabin
 • Barometrisk trykk

Vannsystemer på skip

 • Drikkevann
 • Avsaltingssystemer
 • Brannslanger
 • Målinger av tanknivå

Ressursutforskning

 • ROV-er
 • Dybdesensorer
 • Hydraulikk
 • ”Towed Array”
 • Luftpistoler
 • Nedhullsverktøy