NØKKELUTVIKLING

I SPISSEN FOR FORSKNING OG UTVIKLING

Kulites omfattende investeringer i forskning og utvikling har bidratt til banebrytende nye sanseteknologier og forbedringer av eksisterende produkter. Noe av deres viktigste utvikling inkluderer:

 • Høytemperaturs lederløse sensorer med 932°F kontinuerlig operasjon og høyere temperaturer er under utvikling.
 • Nedkjølte transdusere for operasjoner mellom 1,000-2,000°F
 • Høytemperaturs elektronikk for (482°F)
 • Kompressor og ustabilitet i forbrenning
 • Både dynamiske og statiske trykkevner i en enkel enhet
 • G-ufølsomme trykktransdusere
 • Høytemperaturs flatpakker brukt til flytesting
 • Digitalt korrigerte transdusere
 • Potentiometrisk utskifting med fastform-teknologi
 • Kombinert trykk/temperatur-transdusere
 • Verdens minste trykktransdusere