PRODUKTER

COBA måleteknikk er nordisk leverandør av  sensorer og instrumenter fra Kulite. Vi kan levere løsninger for måling av trykk, veiing, kraft, moment, akselerasjon, vibrasjon, strekklapper, temperatur og elektriske størrelser. Til sensorene leverer vi også forsterkere, måleomformere og loggsystemer. Vi kan levere med analog eller digital utgang, samt ferdige systemer med programvare for presentasjon og behandling av måledata.

Sensorer

Instrumentering

IoT