Kontakt oss

Fyll ut dette feltet
Skriv inn en gyldig e-postadresse.
Fyll ut dette feltet

Ny trykk og temperatur giver


KULITEs nyeste trykk og temperaturgiver måler både trykk og temperatur i omgivelser opp til 200C. Den er liten, robust og egner seg til målinger i tøffe miljøer.