Kontakt oss

Fyll ut dette feltet
Skriv inn en gyldig e-postadresse.
Fyll ut dette feltet

Gantner dataloggere – Elektrisk og mekanisk storhet

Selvstendig kvalitetslogger

Gantner Instruments produserer dataloggere for måling av mekaniske størrelser som kraft, trykk, moment, strekklapper og de fleste elektriske størrelser. De er også meget nøyaktige innen temperaturmålinger.

Med sin siste utgave kontroller har de virkelig laget hva man kan kalle en logger. Dette er basisen for å bygge et system som kan stå og måle helt selvstendig. Her er det ikke bruk for avansert programvare. Den bare konfigureres for ønsket logging med alle de funksjoner du trenger som triggere, 4 parallelle loggere, digitale I/O-utganger og lagrer data på ønsket format som f.eks. Excel, Matlab eller liknende.